Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kaos

18 Mayıs 2021

     Evrenin düzene girmeden önceki durumu; kargaşa, düzensizlik, karışıklık. Fransızca chaos (=karışıklık) sözünden. Eski Yunanca ḥáos (=uçurum, boşluk, sonsuzluk) sözünden kaynaklanıyor. ‘Düzensizlik, karışıklık kargaşa’ karşılığında Almanca Chaos, İngilizce ve Fransızcada chaos şekliyle ifade edilmektedir. Kürtçede kaos (=karabasan, kâbus) sözü kullanılıyor. Kürtçeden Eski Yunancaya veya Eski Yunancadan Kürtçeye geçtiğine dair somut bir belirlemede bulunulamıyor.