Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kapı

17 Nisan 2022

     Bir yere giriş çıkışlarda geçilen ve kapama düzeni olan geçit yeri. Türkçe kapamak yükleminin kap- (~ kapa-) kökünden geldiği anlaşılıyor. Orta Çağ Türkçesinde kapuğ şekliyle ifade edilmiştir. Kıpçakçada ķapu veya ķapı sözü kullanılmıştır. Azerice ve Türkmencede gapı denilmiştir.