Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kaplan

23 Ocak 2023

     Kedigillerden Asya’da yaşayan saldırgan ve yırtıcı bir hayvan. Orta Çağ Türkçesindeki kap- (=kapmak, hücum etmek) sözcüğüne istinaden birçok ‘hayvan’ adının son eki olan -lan sözcüğünden türetilmiştir. Lan son ekinin Çince long (=ejderha) sözcüğüyle bağlantılı olduğu sanılıyor.  Türkmence gaplan, Özbekçe yolbars veya kàplàn, Kazakça jolbarıs veya kabılan