Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakol

8 Haziran 2020

     Bir devletin ve o devletin sınırları içinde yaşayan ahalinin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen kamu personelinin bulunduğu bina: Polis karakolu, jandarma karakolu, sınır karakolu gibi. Karakol sözü Moğolca ḥarağul (=bekçi, nöbetçi) sözünden alınmadır. Orta Moğolcada ḥaravul veya ḥaraul şekliyle telaffuz ediliyordu. Moğolca ḥaraḥ (=bakmak, gözetmek) ile bağlantılıdır. Moğolca bu söz, onların mücavir alanlarındaki komşularınca da kullanıldı. Bu bakımdan, Çağatayca karağul, Kazakça karaul şekilllerinin kullanıldığı belirlenmektedir. Aslında Orta Batı Asya coğrafyasındaki bir kısım dillerde kara sözünün ‘bakmak, gözetmek’ karşılığında kullanıldığı anlaşılmaktadır. O nedenle, Kazakça ve Başkırtça karav, Kırgızca karō, Özbekçe ḳarämàk, Tatarca karau sözleri de ‘bakmak, gözetmek’ diye biliniyor. Rusçada ‘karakol’ karşılığında politseyskıy ve uçastok sözlerinin yanı sıra karaul şekli de kullanılmıştır. Azeriler ‘karakol’a milis idāräsi, Kazaklar polis şebi, Uygurlar politsiya bölümi, Türkmenler politsiya veya uçastoğı, Özbekler militsiyä ve Tatarlar politsiya postı demektedirler. Tarihte karakol adını taşıyan askeri birlikler, ilk kez Cengiz Han zamanında ileri keşif kolları görevine haiz idi.