Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Karanfil

16 Haziran 2021

     İkiçenekliler (Dicotyledoneae) sınıfının Karanfilgiller (Caryophyllaceae) familyasından sivri yapraklı, ince saplı bir süs bitkisi. Taç yaprakları beyaz, kırmızı ya da pembe olmaktadır. Eski Yunanca karyóphyllon sözünden Arapçaya geçerek bu dilde ḳaranful şekliyle ifade edilmiş. Eski Yunancadan Latinceye de intikal ederek caryophyllon şekliyle dile getirilmiş. Farsça ḳaranful sözünün Sanskritçe kernpehul (=bir çeşit çiçek) ile ilişkili olduğu sanılıyor. Eski Yunancaya da Sanskritçeden intikal etmiş olabilir. Svahilice karafuu, Amharca kirinifudi, Kürtçe ḳerenfil, Azerice gerenfil, Kazakça kalampır, Tatarca kanefir, Uygurca kelempür ve Başkırtça ḳenefir sözleri kullanılıyor. Karanfil, kadın adı olarak da görülmektedir.