Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardiyoloji

28 Mart 2021

     Kalbi ve kalp hastalıklarını inceleyen bilim dalı. Fransızca cardiologie (kardiyoloji: ‘kalbi inceleyen tıp dalı’) sözünden aktarılmıştır. Fransızca cardiologue (kardiyolog: ‘kalp hastalıklarını inceleyen uzman, kalp doktoru’), cardiographe (kardiyograf: ‘kalp atışlarını kaydedip işaretleyen cihaz’), cardiogramme (kardiyogram: ‘kardiyograf ile ölçülen kalp atışları eğrisi’) ve cardiopathie (kardiyopati: ‘kalp hastalığı’) sözleri kullanılmaktadır. Latince cord (=kalp) sözüne dayanılarak aynı dilde cordolium (=kalp ağrısı; içten keder) ve cordipugus (=kalp kırıcı, gönül yaralayıcı) sözleri de ifade ediliyordu.

     Kardiyoloji kelimesindeki kardiyo ön eki kalbi ifade ediyor ve Eski Yunanca kardia (=kalp) sözünden kaynaklanmaktadır. Yeni Yunanca kardiá (=kalp) şekliyle Batı Dillerine yayılmıştır. Yunanca kardiologia sözü Eski Yunanca kardia (=kalp) ve logos (=bilgi) sözcükleriyle bağlantılıdır. Logos’tan loji (<logi) sözcüğü bilgi veya bilim dalına işaret etmektedir.

    İngilizce cardiyology, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Katalanca cardiologia, Rusça kardiologiya, Almanca Kardiologie, Kürtçe kardiyolojî, Rumence cardiologie, Slovakça ve Macarca kardiológia, İsveççe ve Norveççe kardiologi, Gürcüce kardiologia vd.