Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kargı

20 Haziran 2021

     Boyu 5-6 metreyi aşan çok yıllık bitki, kamış, saz. Önceleri silah olarak kullanılan ucu sivri demirli mızrak idi. Bir zamanlar ‘kargı’ya kamış diyorlardı. Orta Çağda Türkçede kargı değil kamış sözü yaygındır. Kaşgarlı da kargı’dan söz etmemiştir. Ebū Hayyān el-Endelüsî’nin XIV. yüzyılda yazdığı “Kitābü’l-İdrāk li-lisāni’l-Etrāk”ında karğı veya karğu şekli görülüyor. Bir kısım Osmanlı dönemi yazarları da karğu şeklini aktarmışlar. Türkmencede ‘kamış’ karşılığında kullanılan garğı sözünün ne zaman ve hangi dilden intikal ettiği belirsizdir. Azeriler hem kamış hem de kargı sözünü dile getiriyorlar. Kıpçakçada ‘kamış’ karşılığında ḳarğı sözü ifade edilmiştir. Farsça nayza/neyze (=kargı, kamış) kelimesi Türkçeye yakın bir kısım dillerde de kullanılmıştır. Aynı dillerde Farsça ney kelimesi yaygın olarak telaffuz ediliyor. Türkmencede hem ney hem de karğı veya garğı denilmiştir.