Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kârgir

20 Haziran 2021

     Taş ve tuğladan yapılmış olan, taş yapı. Farsça kârgir (=taş yapı) sözünden alındığı sanılıyor. Bu söz Ermeniceden Farsçaya geçmiş olabilir. Ermenice kar (=taş) ve kir (=kireç, tebeşir) sözcüklerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte kar (=taş) kelimesinin Çağdaş Farsçadaki seng sözünden çok önceleri İlk Çağda İrani Dillerde kullanılmış olduğunu belirlemekteyim. Eski İrani Dillerdeki kar (=taş) sözü döne dolaşa Kürtçede kawr/kawır (>kevır) şeklini almıştır.