Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Karınca

2 Mayıs 2024

     Yuvaları toprağın altında bulunan, toplu halde yaşayan ve birçok türü bulunan zar kanatlı, eklem bacaklı böceklerin genel adı; madenlerde döküm veya pas nedeniyle arada kalan küçük boşluk. XI. yüzyıl Türkçesindeki ķarınça sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ķarın (=kaburga kenarıyla kasık arasındaki bölüm; iç ve şiş kısım) sözcüğüne -ça küçültme ekiyle türetilmiştir. Karıncalarda karın olarak görülen şişliklerden dolayı bu yönde türetim yapılmış olmalıdır. Orta Çağ Kıpçakçasında da ķarınça ve ķarınçak şekliyle biliniyor. Bu sözcük zamanla karınca biçimine dönüşmüştür. Azerice ķarışķa veya garışga, Türkmence garınca. Ayrıca Farsçada karışka, Ermenicede karínca ve Arnavutçada karancë biçimleriyle de karşılaşılmıştır.