Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Karnabahar

19 Ocak 2020

     Turpgiller familyasından ana vatanı Akdeniz olan bir bitki türü. Halk arasında karnıbahar diye de bilinmektedir. Yunanca karnabit şeklinden Arapçaya geçmiştir. Yunancada yaygın olarak kunupidi (=karnabahar) biçimi kullanılıyor. Anadolu’da Rumlarca karnabit denilmiştir. Tacikçe qarami guldor, Özbekçe gulkaram ve Farsça gul-kelem şekliyle de dile getirilmektedir. Ayrıca Farsçada karamb-i bahar (=İlkbahar lahanası) adlandırması Türkçede karna-bahar şeklinde yerleşmiştir. Karnabahara Rumence conopida, Malayalam Dilinde kealiphlavar denilmektedir. Sumerliler ‘lahana’ya karadin diyorlardı. Bkz. Bahar.

     Ahmet Vefik Paşa, “Lehçe-i Osmanî”de “karnabit” başlığıyla karnabahara değinmektedir: “Yunanîden ta’rîble kanbit, karnabahar fidesi. Kalyesi karnabit teratoru” demektedir. ‘Yunanîden ta’rîble’ ibaresi Yunancadan Arapçalaşarak demektir. Kalyesi ise yağda kavrulmuşunu belirtmektedir.