Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Karnaval

29 Mart 2021

   Katoliklerin 40 gün süren büyük perhiz süresinden önceki günlerde yaptıkları şenlikler. Katolikler sözü geçen 40 günlük sürede et yememektedirler. Orta Çağda Latince carnem levare (=et kaldırmak, eti men etmek) sözünden geldiği sanılmaktadır. Bu söz Latince carnelevarium şekliyle de aktarılmıştır. Bununla birlikte, karnavalın kökeni İlk Çağ Avrupa’sına dayanmaktadır. Hristiyanlık öncesi adetlerin zamanla Hıristiyan inançlarıyla yoğrularak devam etmiş olması mümkündür.

   Latincedeki levare sözü İtalyanca levare (=yukarı kaldırmak) olarak devam etmektedir. İtalyanca carne sözcüğü ‘et’ karşılığındadır. Latincede carōnis (=et) şekliyle kullanılıyordu. Latince vale (=nihayet, son) de ifade ediliyordu. Kimi kaynaklara göre, bu şenlik etin men edilmesinden önceki Pazar günü (Latince dominica ante carnes tollendas) olarak biliniyor. ‘Karnaval‘lardaki maskeli balolar ise ancak XVIII. yüzyılda Paris’te görülmeye başlanmıştır. 1790 yılında maskeli balolara son verilmişse de sonraları tekrar serbest bırakılmıştır. İtalya’daki karnavallarla Roma dönemindeki Satürn şenlikleri arasında ilişki kurulabilir.

   İngilizce carnival, Almanca Karneval, İspanyolca, Portekizce, Flemenkçe, Romence carnaval, Rusça ve Bulgarca karnaval, Sırpça karneval, İtalyanca carnevale, Macarca karnevál, İsveççe, Norveççe ve Boşnakça karneval, İzlandaca karnival, Ermenice karrnaval, Gürcüce karnavali vd.