Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kartal

22 Mart 2022

     Yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran iri ve yırtıcı bir kuş. Orta Çağ Türkçesindeki karta (=tırmalamak) sözüyle bağlantılı olabilir. Kürtçe ķertal, Azerice gartal. Türkçeye akraba dillerde genellikle bürküt veya bürgüt denilmektedir. Kartal, cumhuriyet döneminde kullanılan erkek şahıs adlarındandır.