Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaş

19 Kasım 2020

     Tepe, tümsek, yamaç; göz üstündeki tümsek yer. Kürtçe kaş (=tümsek, yamaç) sözüyle bağlantılıdır. Eski İranî Dillerde kas şekliyle de ifade edilmiştir. Bu bağlamda, Pehlevice kas kelimesi ‘şehir’ ve ‘tümsek’ karşılığında dile getirilmiş. Orta Çağda Türkçede de yer alan bu kelime Kazakça kas, Türkmence ve Azerice gaş; Uygurca, Tatarca, Özbekçe ve Başkırtçada kaş şekliyle yer almaktadır. Kürtçe yer adlarında Çeleqas örneğinde olduğu üzere qas şekli de kullanılmış. Bir olasılıkla Kassitler adındaki kas sözü dağlık oluşa işaret etmektedir. Kaşgarlı Mahmud, ‘göz üstündeki kaş’ ve ‘herhangi bir şeyin kıyısı’ karşılığında kaş sözünü belirtmiş. Kıpçakçada da kaş kelimesi ‘tepenin başı’ diye algılanmıştır.