Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kas

7 Mayıs 2023

     Vücut hareketlerini sağlayan telsi doku, adale. Orta Çağ Türkçesindeki kas (=kabuk; sertlik, katılık) sözcüğüyle bağlantılı olabilir. Aynı çağda Türkçede kasuk (=ağaç kabuğu) sözcüğü de kullanılmıştır. Aynı söz Kürtçede ķaşık (=kabuk) şekliyle mevcuttur. Yine aynı çağda ve aynı kökten Türkçe kasna (=titreşmek), kasnat (=titretmek) ve kasırku (=kasırga) sözcükleri de ifade edilmiştir. Buna karşın Türkçeye yakın dillerde kas sözcüğü yaygın değildir. Ermenice kasbaannek (=kuvvetle, zorla) sözündeki kas hecesi aynı kökle bağlantılı olabilir. Sumerce ‘kas’ karşılığında sa-gal ve Akadca sagallum sözcükleri biliniyor.