Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasaba

13 Kasım 2020

     Köyden büyük, şehirden küçük olan kırsal özelliklere sahip yerleşim yeri. Arapça qasaba sözünden alınmıştır. Arapça qasaba ise Akadca kasāpum (=kesmek, sınırlamak) kelimesiyle bağlantılıdır. Alanı sınırlandırılmış yerleşim yeri olduğundan Akadca kasāpum kelimesiyle ilişkili olarak Arapçada qasaba sözü ifade edilmiştir. Türkçede resmi ifadeyle kasaba, yerel ağızlarda qasaba, Kürtçede qesebe ve Azericede gäsäbä şekliyle telaffuz ediliyor.