Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kaşağı

24 Nisan 2024

     Hayvanları tımar etmek için kullanılan sacdan yapılma dişli alet; sırtı kaşımak için kullanılan el veya kaşık şeklindeki tırnaklı alet. Bir varsayımla Türkçedeki kaşımak yüklemiyle ilişkilendirilmektedir. Bu yüklem Orta Çağ Türkçesindeki kaşı (=kaşımak) sözcüğüne dayanmaktadır. Bir olasılıkla Türkçe kaşı sözcüğünden dönüşen kaşa ve fiil eki olan -ağu son ekinden türetilmiştir. Bu bağlamda kaşağu biçiminden kaşağı şekline evrilmiş olması olasıdır. Ancak bu sözcüğün Kürtçe ķeşartın (=soymak, kabuğunu soymak, ayıklamak) yüklemiyle ilişkisi öne sürülüyor. Aynı dilde ķeşıtandın (=sıyırmak) ve ķeşıtın (=soyulmak) yüklemleri de kullanılıyor. Orta Çağ Türkçesinde kaşağu veya kaşağı sözcüğüyle karşılaşılmıyor. Kürtçe ķeşayî, Farsça kaşav veya ķeşov, Azerice gaşov, Türkmence gaşav, Uygurca kaşliğuç, Ermenice kaşagi, Arnavutça ķeşhagi.