Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasap

25 Temmuz 2020

     Eti yenilen hayvanları kesen ve kesilmiş etlerini satan kimse. Arapça ḳasb (=kesmek) sözünden türetilen aynı dildeki ḳassap (=kesici) kelimesine dayanmaktadır. Arapça bu sözlerin Akadca kasāpu (=kesmek) kelimesine dayandığı belirlenmektedir. Sınırları belirlenmiş arazi kesiminde yapılmış olan orta ölçekli iskânı ifade eden kasaba sözünün de aynı kökten türetilmiş olması mümkündür. Kasap sözü, mecazen ‘hunhar’ ve ‘kan dökücü’ kimseler için de telaffuz edilmektedir. Hintçe, Bengalce ve Nepalce ḳasāi sözü ‘kasap’ diye biliniyor. Kasap kelimesi, İbranice qzb kök sözcüğüyle de bağlantılıdır.