Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kâse

21 Kasım 2020

    Cam, çini, toprak ve benzerlerinden yapılmış olan çukur çanak. Farsça kâse sözünden kaynaklanmaktadır. Tacikçe kosa, Peştuca kase, Özbekçe kàsä, Kazakça ve Kırgızca kese, Azerice kâsa, Türkmence käse, Rusça çaşa veya çaşka şeklinde ifade ediliyor. Farsçada kâse-ger (=kâse yapan), kâse-şuy (=kâse yıkayıcı; bulaşıkçı), kâse-i ser (=kafatası), kâse-i çeşm (=göz çukuru), kâse-i gerdun (=Dünya, felek), kâselis (=çanak yalayıcı), kâsebaz (=kâse oynayıcı) sözleri kullanılıyor.