Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasket

26 Mart 2021

     Önü siperli başlık. Fransızca casquette (kasket: ‘kasket, siperli şapka’) sözünden alınmıştır. Fransızca casque (=zırhlı başlık, kask) sözüyle bağlantılıdır. Yunanca kaska, İtalyanca casco ve İspanyolca cascó (mastar şekli cascar) sözleri ‘başlık, miğfer, kask’ karşılığındadır. Yunanca kaskéto, kasketta veya kasketi şekilleri ‘kasket, önü siperli şapka’ olarak biliniyor. Yunanca kasida (=dazlaklık), kasides (=saçsız, kel, dazlak) sözleriyle etimolojik bir münasebet olabilir. Latince cassis veya casida ‘miğfer, başlık, tolga’ diye biliniyordu. ‘Atın üzerine atılan battaniye benzeri kıldan yapılmış çul’a Eski Yunancada kasās deniliyordu. Yukarıda aktardığım cas ön ekli sözlerle Eski Yunanca kasās arasında bir bağlantı olasıdır. Kasket çeşidi şapkalar XIX. yüzyıldan itibaren giderek kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla ülkelerin silahlı kuvvetlerinde başlık olarak kasket tercih edilmiştir.