Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Katar

17 Mart 2023

     Birbiri ardınca sıralanmış hayvan veya taşıt dizisi, tren. Arapça ḳıṭâr (=develerin ard arda dizilerek ilerlemesi) sözünden. Ķıṭâr-ül feres (=bir takımyıldızı) sözü biliniyor. Farsça, Ermenice, Uygurca, Kazakça ve Kırgızca katar, Kürtçe ķetar veya ķitar, Azerice gatar, Özbekçe katàr, Yunanca kattárin. “Katardan ayrılan turna sürüler / Her andıkça sinelerim sızılar / İrili ufaklı emlik kuzular / Koçlar gider bizim Abdal Musa’ya” (Veli Abdal).