Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Katık

27 Kasım 2022

     Ekmeğe katılan peynir, helva, zeytin, kavurma gibi yiyecekler. Türkçede yağı alınmış yoğurt ya da ayrana da katık deniliyor. Türkçe kat- kökünden kaynaklanıyor. Aynı dilde katmak yüklemiyle ilişkilidir. Orta Çağ Türkçesindeki katık (=katgı, bir nesneye katılan şey) sözcüğünden geliyor. Farsça ve Tacikçe ḳatik, Kürtçe ḳatığ şekilleri biliniyor. ‘Yoğurt’ karşılığında Azerice gatıg, Kazakça, Tatarca ve Başkırtça katık, Türkmence gatık, Uygurca ḳetık ve Özbekçe ḳatıḳ