Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kâtip

18 Mart 2023

     Yazıcı, yazman, sekreter. Arapça kitābet (=yazmak) yüklemine istinaden kâtib (=yazıcı) sözünden. Eski İbranice ketab (=yazı, yazılı belge) sözüyle bağlantılıdır. Kürtçe katıw, Azerice kâtib, Uygurca katip, Özbekçe kàtib. “Kâtip ahvâlimi şâha böyle yaz” (Pir Sultan Abdal).