Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Katır

3 Temmuz 2020

     Atgiller familyasından kısrak ile eşeğin birleşmesinden doğan melez yük hayvanı. Aryen bir topluluk olan İskitlerin dilinde ḥadara sözüyle bağlantılıdır. Soğdca ḥartar, Farsça ḳātir, Kürtçe qatır, Beluçça ḥāçar, Peştuca ḳaçara, Hintçe ve Nepalce ḥaccar, Sindhice ḥaçar diye biliniyor. Moğolcaya da geçerek ḳaçır şeklini almıştır. Yunanca gáidaros (=eşek) sözü de aynı kökten türemedir. Kaşgarlı Mahmud’dan bu yana Türkmenlerce de katır kelimesinin telaffuz edildiği görülmektedir. Türkçede daha çok yerel ağızlarda “katır kadar adam” sözü kaba saba davranan iri kıyım kimseler için ifade edilmektedir.