Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Katmer

19 Kasım 2020

     Yağlanmış hamurdan yapılan bir unlu mamul çeşidi. Kırgızca katmar (=kat, tabaka) kelimesiyle bağlantılıdır. Denizli ve Burdur yörelerinde katmar şekliyle karşılaşılmaktadır. Orta Çağda Türkçede qat (=katmak) ve qata (=defa, kere; sıra) sözleri telaffuz ediliyordu. XV. ve XVI. yüzyıla ait kimi kaynaklarda katmer sözü geçmektedir. Rumca kathméri şekli Türkçeden intikal etmiş olmalıdır. Kat sözcüğü Akadca qadādum (=katlamak) kelimesinin qad kökünden kaynaklanmış olabilir.