Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Katran

21 Ağustos 2020

     Sıvı yağ kıvamında kara renkte, is kokulu, suda erimeyen bir madde. Arapça ḳatrān (=zift, reçine) sözünden alıntıdır. Arapça ḳatrān, Aramice ve Süryanice ḳıtran veya ḳitran sözüyle ilişkilidir. Sumerce ĝešeren ve Akadca erēnum kelimelerinden kaynaklanmaktadır. Farsçada da ḳatrān (=sıvı zift, katran, çam sıvısı) sözü kullanılıyor. Kürtçe ḳatran ve Türkçede katran şekliyle telaffuz edilmektedir.  Lübnan’da ve Toroslarda mevcut olan katran ağacına Yunanca kedron deniliyor. Lübnan sediri olarak da bilinen bu ağacın Latince adı Cedrus Libani’dir. Katran sözü, Yunanca katráni, Bulgarca katrán, Sırpça katràn ve Macarca kátrány diye biliniyor. Arapça ve Süryanicede ‘katran’ karşılığında ḳir sözü de kullanılıyor. Türkçeye yakın dillerden Azerice gatran ve Özbekçe katràn dışında katran sözü kullanılmıyor.