Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kavalye

10 Mayıs 2023

     Bir kadınla dans eden, ona bir yerde ya da bir toplantıda arkadaşlık eden erkek. Mecazen kibar erkekler için de kullanılan bir sözdür. Fransızca cavalier (kavalye: ‘atlı, süvari; eşlik eden’) sözünden. Fransızca cavaler (=koşmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten Fransızca cavaleur (kavalör: ‘çapkın, hovarda’) ve cavalerie (=süvari) sözleri de kullanılıyor. İtalyanca cavaliere (=şövalye) sözüyle bağlantılıdır. İtalyanca cavalla (=kısrak) sözü aynı köktendir. Bu söz Latince caballus (=at) sözüne dayanmaktadır. Aynı kökten Latince caballinus (=ata ilişkin) sözü de kullanılmıştır. Yunanca kabála (kavala: ‘binme, at üstünde, ata binmiş’) sözü de biliniyor. Yunanca kabalária (=süvari takımı’) ve kabaláris (=atlı, binici’) sözleri de aynı köktendir. Yunanca kabaló (=-e binmek) sözüyle ilişkilidir. Eski Yunanca kabálles (=iş atı) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Portekizce cavaleiro (=atlı süvari) sözü eş kökenli bir sözdür.