Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kavuk

24 Mart 2023

     Üzerine sarık sarılan ve içi pamuktan yapılma bir tür başlık. Kürtçe ḱovıḱ (=içi boş şey, çukur yüzlü, konkav; dolma için içi boşaltılmış ve kurutulmuş biber) sözüyle ilişkili olabilir. Ancak Orta Çağ Türkçesinde ’sidiklik, mesne’ karşılığındaki kavuk veya kawuk sözcükleriyle bağlantılı sanılmaktadır. Rusça, Özbekçe, Uygurca ve Başkırtça kavuk, Tatarca kavuk şekliyle bilinmektedir. Bulgarca kaúk (=içi oyuk ağaç; bir tür şapka) sözcüğü de biliniyor. Yunanca kavúki, Arnavutça kaúk, Romence cauc, Ermenice ve Macarca kavuk sözcükleri de bir tür başlığı ifade etmektedir.