Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kayhan

23 Şubat 2022

     Soylu hükümdar. Eski İran’dan kay (=soyluluk unvanı) ve Çinceden gelen han (=hükümdar) sözcüklerinden türetilmiştir. Erkek şahıs adlarındandır. Kay unvanı zamanla key şekliyle de ifade edilmiştir: Key-kubat, key-hüsrev, key-kavus gibi.