Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kayırmak

28 Aralık 2023

     Korumak, himaye etmek, himaye ederek başarısını sağlamak, birine haksız yere kolaylıklar sağlamak. Orta Çağ Türkçesindeki kaygurmak (=kayırmak) sözcüğünden kalmadır. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki kaygur (=kayırmak, kaygılanmak) sözcüğüne dayanmaktadır. Kaygurmak yüklemi Orta Çağ yazarlarınca kayurmak ve kayırmak biçimleriyle de ifade edilmiştir.