Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kaymak

5 Mart 2022

       KAYMAK (I)     Bir şeyin yüzeyinde akıp gitmek. Türkçe kay köküyle bağlantılıdır. 

     KAYMAK (II)    Sütün ve yoğurdun yüzeyinde oluşan yağlı katman. XI. yüzyılda Arguca ve Bulgarcada kanak (=kaymak) sözü kullanılmıştır. Orta Çağ Türkçesinde kayak (=kaymak) olarak geçer. Kaşgarlı’nın sözlüğünde kayuklan– (=kaymaklanmak) sözü de yer almıştır. Kıpçakça ḳaymaḳ şeklinde kullanılmıştır. Kaymak sözü Türkçe kay (=yer değiştirme, bir şeyin yüzeyinde hareket etme, akıp gitme) köküyle bağlantılıdır. Köken itibariyle Türkçedeki kaymak yüklemiyle aynı kökten olması uygundur. Kay köküne -mak ekinin getirilmesiyle türetilmiş olabilir. Azerice gaymag, Kazakça, Kırgızca, Uygurca, Tatarca ve Başkırtça kaymak, Özbekçe kaymàk, Türkmence gaymak.