Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kayme

28 Aralık 2023

     Kâğıt para. Osmanlı döneminde kaime (=ferman, kâğıt para) biçimiyle biliniyordu. Arapça ḳā’im (=birinin veya bir şeyin yerini tutan, birinin veya bir şeyin yerine geçen) sözcüğüne dayanan ḳāʾime (=altın yerini tutan kâğıt para) sözcüğünden. Cumhuriyet döneminde kaime sözcüğünün yanı sıra yaygın olarak kayme şekliyle ifade edilmiştir. Bir kısım dillere de intikal etmiştir. Bu bağlamda Kürtçe ḳeyme veya ḳayme, Yunanca kaymés, Ermenice gayma veya kayme, Sırpça kaima, Bulgarca kaymé,  Rusça kaymá.