Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaypak

25 Şubat 2021

     Kayagan, kaygan. Mersin ve Tarsus dolaylarında kaypamak (=kayıp sıvışmak, ayak kaymak) sözü kullanılıyor. Bu söz Anadolu halk ağızlarında kaypmak şekliyle de biliniyor. Ayrıca ağızlarda kayıp (<Arapça gayb (=saklı, gizli olan; kayıp) sözü de kaymak diye algılanıp ifade edilmiş. Kaypak sözcüğü kaypamak fiilinden türetilmiş olmalıdır. Kaypak kimse ‘bulunması gereken yerde bulunmayıp kayıplara karışan, üstlendiği görevden kaçıp gizlenen, buradan hareketle sözünde durmayan, dönek’ diye anlaşılıyor. Arapça gayb (=görünmeyen) kelimesi zamanla kayıp şekliyle Türkçede ifade edilmiş. Başta İzmir, Manisa ve Uşak dolayları olmak üzere Ege Bölgesinin birçok yerinde kaygan zeminler için de kaypak sözcüğü telaffuz edilmektedir. Türkçede kaypaklık (=kaypak olma özelliği), kaypakçı (=aşıran, kapıp kaçıran, hırsız, kaçakçı; çalınmış eşya alıp satan kimse) ve kaypaklaşmak (=kaypak bir hal almak) sözleri kullanılıyor.