Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kayra

28 Aralık 2023

     Lütuf, iyilik, ihsan. Orta Çağ Türkçesindeki kay (=meyletmek, kaymak; caymak; acımak, kayırmak, tınmak, iltifat etmek) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bir zamanlar Türkçe konuşan bir kısım halklarca ifade edildiği belirlenen bu sözcüğün kullanımı cumhuriyet döneminde yaygınlaştırılmıştır. Kimi şahıs soyadlarında kullanılmaktadır.