Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kayser

29 Aralık 2023

     Roma ve Bizans imparatorlarının sanı. Arapça ḳayṣar (=Roma imparatoru, Rum hükümdarı) sözcüğünden. Alman imparatorlarına XIX. yüzyılda ise kayser sözcüğünden dönüştürülen kayzer denilmiştir. Bu sözcük Latince caesar (=imparator) sözcüğüne dayanmaktadır. Latince caesar aynı dildeki caedēs (=kesme, kılıçtan geçirme; katliam) ve caedere (=vurmak, kesmek; yenmek; darmadağınık etmek; öldürmek) sözcükleriyle bağlantılıdır.