Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kaytaban

30 Aralık 2023

     Sürü, deve sürüsü, deve ahırı; mecazen başıboş, düzensiz olan. XIV. yüzyıl kaynaklarında kaytaban sözcüğünün kullanıldığı belirlenmektedir. Bu sözcüğün sürüyü oluşturan hayvanların ayak tabanlarının kaygan özelliğinden dolayı kullanılmış olması mümkündür.