Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazasker

23 Mayıs 2021

     Osmanlı devlet teşkilatında ordu içinde şer’î ve hukukî davalara bakan kimseye kazasker deniliyordu. Bu makamın veya mesleğin Selçuklu devletinden devralındığı görülüyor. Selçuklular zamanında aynı görevi ifa edenler ḳaż-i leşker idi. Leşker Farsça ve Kürtçede ‘asker’ demektir. Ḳaḍ-i leşker şekliyle de yazılan bu mevkinin adı, kadı kelimesine dayanmaktadır. Kazasker, asıl karşılığıyla ‘kazi asker/kadı asker’dir. Bkz. Kadı.