Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kebere

8 Ocak 2022

     Gebre otu. Aynı karşılıktaki Latince capra sözünden. İngilizce caper kelimesi ‘gebreotu, kebere, kapari’ karşılığındadır. Eski Yunanca kápparis (=kapari) kelimesiyle bağlantılıdır. Fransızca câpre (kapr: ‘gebreotunun meyvesi’) sözü de biliniyor. Türkçede gebere, kebere ve kapari şekilleri telaffuz edilmiştir.