Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehribar

6 Aralık 2020

     Genellikle Baltık Denizi ve İspanya sahillerinden temin edilen açık sarı ve kızıl renk arasındaki renk tonlarına sahip, süs eşyası ve tespih tanesi yapımında kullanılan, bir yere sürtüldüğünde elektrik özelliği belirip yakınındaki toz ve saman gibi şeyleri kapan oligosen dönemine ait bir reçine çeşidi. Bu özelliğinden dolayı Farsça kah/keh (=saman) ve rubā (=kapan) sözlerinden oluşarak ‘saman kapan’ karşılığında ifade edilmiş. Farsça rubā (=kapan) kelimesi aynı dildeki rubûden (=kapmak) yüklemiyle ilişkilidir. Sonraları kehrubā kelimesinin Türkçe kullanımında ‘r’ harfi kelimenin sonuna eklenerek telaffuz edilmiştir. Aynı dilde kehrubā’daki ‘u’ harfi ise ‘i’ harfine dönüştürülmüştür. Türkçede kehlibar şekliyle de dile getirilip, bu biçimiyle Balkan Dillerinden Bulgarca ve Sırpçaya da geçmiştir. Bulgarca kehlibar ve Sırpça kilibar şekliyle ifade ediliyor. Ayrıca Yunancada keḥrimpari, Gürcücede karva ve Kürtçede kareba veya kehribar diye bilinmektedir.