Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Keklik

9 Kasım 2020

     Güvercin büyüklüğünde eti için avlanan boz tüylü, gagası ve ayakları kırmızı olan bir kuş türü. Türkçedeki keklik kelimesinin ses taklidine dayandığı anlaşılmaktadır. ‘Ötmek’ karşılığındaki Bengalce kaka, Nepalce kāga, Sinhalice kakuluvā kelimeleriyle keklik sözündeki kek sözcüğü arasındaki benzeşim dikkati çekmektedir. Ayrıca, Hintçe kaua, Urduca kua ve Amharca kura sözcükleri de ‘ötmek’ demektir. Gürcüce kakabi ve Ermenice kak’av sözleri ‘keklik’ karşılığındadır. Buna mukabil, Kürtçe kakıbo veya qaqıbo sözü kekliğin ötüşünü seslendirdiğinden ses taklidine dayanmaktadır. Gürcüce g’vavili (=ötmek) ve Kürtçe kew (=keklik) sözlerinin de müşterek bir menşeden geldiği kanısındayım. Sanskritçe khaga (=kuş) kelimesinin eskiliği unutulmamalıdır. Kazakça ve Kırgızca kekilik, Özbekçe, Uygurca ve Azerice käklik, Tatarca körtlik, Türkmence käkilik sözleri bir kısım Eski Aryen Dillerdeki kaka (=ötmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Türkçedeki keklik sözü de kek (=ötmek) sözcüğüne Türkçelik eki eklenerek oluşturulmuştur.