Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kelecoş

7 Şubat 2023

   

     Başta kavurma olmak üzere bir kısım gıda maddeleri karıştırılarak yapılan bir çeşit yemek. Bu yemeğin yapılışındaki karışım yörelere göre değişmektedir. Erzincan, Erzurum, Van, Bitlis, Kars, Elazığ, Sivas, Ağrı, Artvin, Kastamonu ve Bitlis yörelerinde kelecoş bilinmektedir. Kelecoş sözündeki coş son eki Ermenice caş (=yemek, aş, öğün) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Bu yemek adındaki kele ön ekinin Ermenice kal (=harman) sözcüğünden dönüşmüş olması mümkündür. Bu sözcük Ermenicede gal şekliyle de biliniyor. Söz konusu yemeğin bir karışım yani harmanlanmış yemek olmasından bu adı aldığı söylenebileceği gibi ‘harman yemeği’ karşılığıyla da dile getirilmiş olabilir. Ermenicede galačoš şekli kaydedilmiştir. Gümüşhane dolaylarında ‘bir çeşit hamur yemeği’ne galacoş denilmektedir. Artvin’in Şavşat ilçesi yöresinde ‘yağ, yoğurt, soğan ve doğranmış ekmekle yapılan çorba’ kalacoş adıyla ifade edilmektedir. Van, Bitlis ve Ağrı havalisinde keledoş veya kelegoş şekliyle de telaffuz ediliyor.