Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kelepçe

16 Şubat 2022

     Tutukluların kaçışını önlemek için bileklerine takılan ve bir zincirle birbirine bağlı olan demir halka, boru veya kablo gibi şeyleri birbirine bağlayan halka. Aynı karşılıktaki Farsça kelebçe sözünden. Farsça kelābe (=çile şeklindeki iplik) kelimesine -çe küçültme eki eklenerek türetilmiştir. Farsçada ‘iplik çilesi’ karşılığında kelaf veya kelafe de deniliyor. Türkçeye yakın dillerde kelepçe kelimesi yaygın değildir. Türkçede ‘kelepçe’ karşılığında bilekçe sözü de kullanılıyor. Türkçe bilekçe ile Farsça kelebçe sözleri birbiriyle bağlantılı değildir. Kürtçede kelepçe biçimiyle telaffuz edilmektedir.