Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Keleş

19 Ağustos 2019

   Türkçede kullanılan keleş sözcüğü yaygın olarak ‘yakışıklı, güzel, şık’ karşılığında dile getirilmektedir. Bununla birlikte, ‘yiğit, cesur’ diye de bilinmektedir. Kürtçe kelêş (yakışıklı, şık, güzel) sözcüğü yalnız insanlar için değil kimi hayvanlar için de kullanılmaktadır. Yunancada kalos, kala, kalli sözcükleri ‘güzel’ demektir. Söz gelimi, Gelibolu adı Eski Yunanca Kallipolis (=güzel kent) adından dönüşmüştür.  Eski Yunanca kallos (güzellik), kalos (güzel, iyi; soylu, asil), kállimos (güzel, iyi, uygun), kallifonos (güzel sesli), kallisteio (çok güzel olmak) ve benzeri sözler güzellikle ve soylulukla ilgiliydi. Keleş sözcüğü Kürtçeden Türkçeye intikal etmiş olabilir. Orta Asya Dillerinde keleş sözcüğü bulunmuyordu.