Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kelli felli

3 Haziran 2024

     Kılığı kıyafeti düzgün; olgun, etkileyici ve gösterişli (kimse); kerli ferli. Farsça bā kār û ferr (=güçlü ve ihtişamlı) deyiminden. Bu deyimde Farsça (=-lı/-li), kār (=iş, güç), û (=ve) ile ferr (=aydınlık, parlak; görkem, ihtişam) sözcük ve ekleri bulunmaktadır. Söz konusu deyimdeki Farsça kār (=iş, güç) sözcüğü sehven Arapça kerr (=savaşta hamle, müdafaa ve geri dönüş) sözcüğüyle karıştırılarak farklı anlamlar yakıştırılmıştır. Bu bağlamda Evliya Çelebi bu deyimi “kerr ü ferr” şekliyle aktarmaktadır. Bu deyim Türkçeye uyarlanarak önce kerli ferli, sonrasında kelli felli biçiminde telaffuz edilmiştir.