Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kelter

6 Mayıs 2023

     Ege Bölgesinde sepet veya sele karşılığında kullanılan bir söz. Bu söz, genellikle iki kulplu küfe şeklindeki büyük sepet olarak biliniyor. Yunanca kaláthi (=bir tür sepet) sözünden. Yunancada aynı karşılıkta kálathos sözü de kullanılıyor. Eski Yunanca kálathos (=sepet) sözüne dayanmaktadır. Etimolojik açıdan Eski, Yunanca kálamos (=kamış, saz) sözüyle bağlantılı olabilir. Kálathos sözünün Kıptice krḥt (=sepet) sözcüğüyle ilişkisi belirsizdir.