Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kem

14 Şubat 2020

     Noksan, az, kusurlu, eğri, eğik. Pehlevice kem ve Kürtçe ķem ‘az, yetersiz’ karşılığındadır.  Kem sözü, ‘kötü’ oluşu da belirtmiştir: Kem gözle bakmak. “Bu zamanda asilzāde az kaldı/Şimdi doğmaktadır kem kem üstüne” (Gevherî). Farsça kem sözü de aynı karşılıkları içermektedir. Kem ön ekli birçok söz kem kökünden türetilmiştir: Kemer, keman, kemik, kement, kemençe, kemane, kemter, kemin vd.  

     Türkçede kullanılan kem küm etmek deyimi, ‘bir konuda yeterli cevap verememek, yetersiz ve anlaşılır konuşmamak’ diye bilinmektedir. Bu deyimde geçen kem küm sözlerinin ‘eğri büğrü’ oluşu vurguladığı görüşündeyim.