Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Keman

3 Temmuz 2020

     Çene altına dayatılarak çalınan dört telli yaylı saz. Farsça kemān (=yay, kavis) sözünden alıntıdır. Farsça kemān (=yay) ve keş (=çeken) sözlerine istinaden kemān-keş (=yay çeken; okçu); Farsça tir (=ok) ve keş (=çeken) sözlerine dayanılarak tir-keş (=ok çeken; okçu) denilmektedir. Farsça kemān ve küçültme eki –çe ile kemānçe (> kemençe: ‘küçük keman’) adı kullanılmış. Kemāne ise su kabağından yapılmış çalgıdır. Altı çizili Farsça sözler Türkçeye de intikal etmiştir. Farsça kemān, Pehlevice ve Partça kamān (=kavis, yay) sözünden gelmektedir. Ön Asya’nın Aryen Dillerinde qam, kam ve kem gibi kök sözler, ‘eğri, kavis, yay’ gibi karşılıklar içermektedir. Kambur ve kemer sözleri de aynı kökten türetilmiştir.