Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Keman

3 Temmuz 2020

     Çene altına dayatılarak çalınan dört telli yaylı saz. Farsça kemān (=yay, kavis) sözünden alıntıdır. Farsça kemān (=yay) ve keş (=çeken) sözlerine istinaden kemān-keş (=yay çeken; okçu); Farsça tir (=ok) ve keş (=çeken) sözlerine dayanılarak tir-keş (=ok çeken; okçu) denilmektedir. Farsça kemān ve küçültme eki -çe ile kemānçe (> kemençe: ‘küçük keman’) adı kullanılmış. Kemāne ise su kabağından yapılmış çalgıdır. Altı çizili Farsça sözler Türkçeye de intikal etmiştir. Farsça kemān, Pehlevice ve Partça kamān (=kavis, yay) sözünden gelmektedir. Ön Asya’nın Aryen Dillerde qam, kam ve kem gibi kök sözler, ‘eğri, kavis, yay’ gibi karşılıklar içermektedir. Kambur ve kemer sözleri de aynı kökten türetilmiştir.