Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kemiyet

20 Nisan 2023

     Nicelik. Arapça kemmiyyet (=nicelik) sözcüğünden. Bu sözcük Arapça kemm (=nice, ne kadar, kaç adet) sözcüğüyle nispet eki olan aynı dildeki -iyyet son ekinden türetilmiştir.