Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kemter

1 Mart 2024

     Çok eksik olan, çok değersiz, çok yetersiz, en hakir, en düşük. Aynı karşılıktaki Farsça kem-ter sözünden. Farsça kem (=eksik, noksan, yetersiz, az) sözcüğüne dayanmaktadır. Pehlevice kem (=daha az, yetersiz, noksan) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcüğe Farsçada fazlalık belirten -ter son eki eklenmiştir. Kürtçede kêm (=eksik, noksan, az) ve fazlalık belirten -tır son ekinden türetilen kêm-tır şekliyle biliniyor. Farsça kem-terāne ‘acizce, hakirce’ karşılığındadır. Orta Çağ Türkçesindeki kem (=hastalık) sözcüğü Pehlevice kem ile bağlantılıdır. “Sanırlar beni deliyem ben dost bağı bülbülüyem / Mevlānın kemter kuluyam kimse bahā saymaz bana” (Yunus Emre).