Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kenan

13 Kasım 2021

     Erkek şahıs adlarından. İlk Çağda bugünkü Filistin ve İsrail’i kapsayan bölgeye verilen ad. Fenikece ve İbranice Kenā’an, Yunanca Khanaan, Arapça Kan’ān şekliyle ifade edilmiş. İsrailoğulları takriben İÖ. 1200’lerde Mısır’dan çıktıklarında bu bölgeye yerleşmişlerdir. Kitab-ı Mukaddes’e göre Tanrı bu toprakları Musevîlere vadetmişti. O nedenle bu topraklar Arz-ı mev’ud (=vadedilmiş topraklar) ve Arz-ı Mukaddes (=kutsal topraklar) adlarıyla anılmıştır. Musevi peygamberi Hz. Yusuf’un Kenan ülkesinden olmasından dolayı Yusuf-i Kenan (>Yusuf Kenan) adı yaygınlaşmıştır.