Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kepek

2 Kasım 2021

     Unun elenmesi sonucu elek üzerinde kalan kabuk kırıntısı. Kaşgarlı’nın sözlüğünde belirtilen kepek (=unda ve başta bulunan kepek) sözünden gelmektedir. Orta Çağdan bu yana Türkçede kullanılıyor. Kıpçakça ve Türkmence kepek, Kürtçe kepeg, Azerice käpäk, Kazakça ve Kırgızca kebek, Uygurca ve Özbekçe kepäk.