Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepek

2 Kasım 2021

     Unun elenmesi sonucu elek üzerinde kalan kabuk kırıntısı. Kaşgarlı’nın sözlüğünde belirtilen kepek (=unda ve başta bulunan kepek) sözünden gelmektedir. Orta Çağdan bu yana Türkçede kullanılıyor. Kıpçakça kepek, Kürtçe kepeg, Azerice käpäk, Kazakça ve Kırgızca kebek, Türkmence kepek, Uygurca ve Özbekçe kepäk.